ΑΡΧΕΙΟ 2009-2012 PDF Εκτύπωση E-mail



Πανελλήνιο Συνέδριο: «Προκλήσεις και Διλήμματα στην Πρόνοια το 2009» Μάιος 2009, 3η ΥΠΕ Μακεδονίας, Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας

«Ο Άγιος Παντελεήμων Θεσσαλονίκης»  


Εισήγηση: 

Κέντρο Ημέρας «Εστία»-Ταυτότητα-Στόχοι και Δραστηριότητες- Διασύνδεση


Κ.Χίου




4o Διεθνές Συνέδριο «Brain and Behaviour»

Δεκέμβριος 2009, Θεσσαλονίκη


Αναρτημένη Ανακοίνωση Ι:   

Day Center “Estia”. Evaluation of members’ psychopathology, course and nursing needs: An update.

Κ.Χίου , N.Πολυχρονιάδης


Αναρτημένη Ανακοίνωση ΙΙ:  

Day Center “Estia”. An evaluation of the course of members’ depression.

N. Πολυχρονιάδης, Κ.Χίου, Λ. Καραμιτόπουλος




Εργασία Κέντρου Ημέρας «ΕΣΤΙΑ» 2009: «Θεραπευτικές διαδικασίες σε ένα πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για ανθρώπους με σχιζοφρένεια» 

N. Πολυχρονιάδης






Ερευνητικές Δραστηριότητες 2010-2012


Εργασία Ι:  

Αξιολόγηση του Κοινωνικού Κλίματος του Κοινοτικού Θεραπευτικού Προγράμματος του Κέντρου Ημέρας «Εστία».

Κ. Χίου, Ν. Πολυχρονιάδης, Λ. Καραμητόπουλος


Εργασία ΙΙ:  

Πιλοτική Μελέτη των Θεραπευτικών Παραγόντων του I.D. Yalom στο πλαίσιο του θεραπευτικού προγράμματος του Κέντρου Ημέρας «Εστία».

Ν. Πολυχρονιάδης, Κ.Χίου

 

Ημερ/νία & Ώρα

Περιοδικό "ΠΡΟΘΗΚΗ"

Εγγραφή / Newsletter



Αναζήτηση