ΑΡΧΕΙΟ 2004-2008 PDF Εκτύπωση E-mail

 

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής

Μάιος 2004, Κως

Αναρτημένη Ανακοίνωση:

Κέντρο Ημέρας «Εστία» (I): Μια νέα δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη

N.Πολυχρονιάδης, N.Τσικώτης, M.Καραγιάννη, K.Καλούδη, A.Θεοδωρίδης, M.Σωτηρίου, Γ.Αγγελίδης

Αναρτημένη Ανακοίνωση:

Κέντρο Ημέρας «Εστία» (II):Εκτίμηση πορείας ψυχοπαθολογίας και αναγκών νοσηλείας μελών

Ν.Πολυχρονιάδης, Ν.Τσικώτης, Γ.Αγγελίδης, Μ.Σωτηρίου

Αναρτημένη Ανακοίνωση:

Κέντρο Ημέρας «Εστία» (III): Εκτίμηση πορείας λειτουργικότητας μελών

Μ.Καραγιάννη, Κ.Καλούδη, Α.Θεοδωρίδης, Θ.Ναγοπούλου, Γ.Αγγελίδης, Ν.Πολυχρονιάδης, Ν.Τσικώτης

Αναρτημένη Ανακοίνωση:

Κέντρο Ημέρας «Εστία»: Εμπειρία δύο χρόνων λειτουργίας

Ν.Τσικώτης, Ν.Πολυχρονιάδης, Μ.Σωτηρίου, Κ.Παπαϊωάννου, Α.Αλβανού


Δεκέμβριος 2004, Θεσσαλονίκη

Εισήγηση:

Η επίδραση της εφαρμογής των αρχών της θεραπευτικής κοινότητας

στην ψυχωτική ψυχολογία

Ν. Πολυχρονιάδης

Εισήγηση:

Κέντρο Ημέρας «Εστία»: Αξιολόγηση πορείας μελών

Ν. Τσικώτης

Εισήγηση:

Λειτουργία - Δραστηριότητες Κέντρου Ημέρας «Εστία»

Κ.Καλούδη, Μ.Καραγιάννη


  • Ημερίδα: «Κέντρα Ημέρας: ανταλλαγή εμπειριών από τη λειτουργία τους»

Ιούνιος 2005, Αθήνα

Εισήγηση:

Η επίδραση του θεραπευτικού περιβάλλοντος του Κέντρου Ημέρας «Εστία» στην ψυχοπαθολογία των μελών του

Ν. Πολυχρονιάδης


  • IX World Congress Of Psychosocial Rehabilitation

October 2006, Athens

Poster:

Estia - Day Center: An Evaluation of Members - Psychopathology Course, Nursing Needs and Correlated Factors

N.Polychroniadis, Ch.Gaintartzi, N.Tsikotis, A.Alvanou, L. Karamitopoulos


  • Πανελλήνιο Συνέδριο: «Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: Σχιζοφρένεια»

Ιούνιος 2007, Αλεξανδρούπολη

Αναρτημένη Ανακοίνωση:

Εκτίμηση και Συσχέτιση Πορείας Ψυχοπαθολογίας και Λειτουργικότητας Ασθενών με Σχιζοφρένεια στο Κέντρο Ημέρας «Εστία» Θεσσαλονίκης

Χ. Γκαϊνταρτζή, Ν. Πολυχρονιάδης, Α.Αλβανού, Λ.Καραμητόπουλος


  • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών: «Γνωσιακές ψυχοθεραπείες: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές»

Νοέμβριος 2007, Πάτρα

Προφορική Ανακοίνωση:

Πιλοτική Διερεύνηση της Αποτελεσματικότητας Προγράμματος
Εκπαίδευσης Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Σχιζοφρενικούς Ασθενείς

Χ. Γκαϊνταρτζή, Μ. Καραγιάννη, Λ. Κωνσταντινίδης.

Αναρτημένη Ανακοίνωση:

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Σχιζοφρενικούς Ασθενείς - Μέλη του Κέντρου Ημέρας «Εστία» Θεσσαλονίκης

Χ. Γκαϊνταρτζή, Μ. Καραγιάννη, Λ. Κωνσταντινίδης


  • Ημερίδα: «Προγράμματα Εκπαίδευσης Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης»

Μάρτιος 2008, Θεσσαλονίκη

Εισήγηση:

Προς ένα απαρτιωμένο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής θεραπείας στο Κέντρο Ημέρας «Εστία»

Ν. Πολυχρονιάδης

Εισήγηση:

Ομαδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κοινωνικών Δεξιοτήτων του Κέντρου Ημέρας «Εστία»: περιγραφή, προβληματισμοί και αποτελέσματα

Μ. Καραγιάννη , Χ. Γκαϊνταρτζή


  • 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής

Μάιος 2008, Κρήτη

Αναρτημένη Ανακοίνωση:

Περιγραφή της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας «Εστία» Θεσσαλονίκης μέσα από την παρουσίαση της πορείας ασθενούς-μέλους του

Χ. Γκαϊνταρτζή, Μ.Καραγιάννη

Αναρτημένη Ανακοίνωση:

Πρόταση για τη δικτύωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης
Σ. Τσιλίκας, Β. Λαζαρίδης, Β. Ευγενίδου, Μ. Καραγιάννη, Κ.Παπαϊωάννου

 

Ημερ/νία & Ώρα

Περιοδικό "ΠΡΟΘΗΚΗ"

Εγγραφή / NewsletterΑναζήτηση